Raad van bestuur

OVER HIPERION

Stefaan VIAENE

Ondervoorzitter

Lourdes GONZÁLEZ ANERA Penningmeester

Dieter BURSSENS

Voorzitter

Silke STEENWEGEN

Bestuurslid

Guy PAUWELS

Secretaris