Raad van bestuur

OVER HIPERION

Stefaan VIAENE

Ondervoorzitter

Lourdes GONZÁLEZ ANERA Penningmeester

Dieter BURSSENS

Voorzitter

Guy PAUWELS

Secretaris

Silke STEENWEGEN

Bestuurslid